Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Để có thể thực hiện chương trình được viết bằng một ngôn ngữ lập trình, ta cần soạn thảo, sử dụng chương trình dịch để dịch chương trình đó sang ngôn ngữ máy. Các hệ thống lập trình cụ thể thường cung cấp phần mềm phục vụ cho việc soạn thảo, dịch và hiệu chỉnh chương trình.
Trong nội dung bài học Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về cách soạn thảo, dịch và hiệu chỉnh chương trình.

Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

– Ngôn ngữ bậc cao : Các lệnh được mã hóa bằng một ngôn ngữ gần với ngôn ngữ Tiếng Anh. Chương trình viết trên ngôn ngữ bậc cao phải được chuyển đổi thành chương trình trên ngôn ngữ máy mới có thể  thực hiện được. Phải sử dụng một chương trình dịch để chuyển đổi. Lập trình bằng ngôn ngữ bậc cao dễ viết  hơn vì các lệnh được mã hóa gần với ngôn ngữ tự nhiên. Lập trình trên ngôn ngữ máy rất khó, thường các chuyên gia lập trình mới lập trình được.