Bài 11. Cấu trúc lặp với while

Read Time:35 Second

1. Vòng lặp while

Cú pháp

while <điều kiện>:  <câu/khối lệnh thực thi khi còn thỏa điều kiện>

Ví dụ:

n = float(input("Nhập n: "))
sum = 0
i = 1
while i <= n:
  sum += i
  i +=1  # tăng biến đếm
print("Tổng: ", sum)
input()

Output: Bạn tự code để xem output nhé!

2. Vòng lặp while – else

Ví dụ:

counter = 0
while counter < 3:
  print("Trong vòng lặp while")
  counter = counter + 1
else:
  print("Trong else, xảy ra khi điều kiện while không còn thỏa.")

Output:

Trong vòng lặp while

Trong vòng lặp while

Trong vòng lặp while

Trong else, xảy ra khi điều kiện while không còn thỏa.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Trả lời

Previous post Bài 10. Cấu trúc lặp với for
Next post Bài 12. Lệnh break và continue