Bài 3: Cấu trúc chương trình

Read Time:2 Minute, 39 Second

1.         Cấu trúc chung:

Một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thông thường gồm có: 2 phần là phần khai báo và phần thân chương trình, trong đó phần thân bắt buộc phải có.

Qui ước:

– phần diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên đặt trong cặp ngoặc <>

–  thành phần có thể có hoặc không đặt trong cặp ngoặc []

Với qui ước trên ta có thể mô tả cấu trúc chung của một chương trình như sau:

[<phần khai báo>]

<phần thân>

2.         Các thành phần của chương trình

 1. phần khai báo

khai báo tên chương trình:

cú pháp:

program <tên chương trình>;

VD: program vi_du;

Khai báo thư viện:

Cú pháp:

Uses <tên thư viện>;

VD: uses crt;

Khai báo hằng:

Cú pháp:

Const <tên hằng> = <giá trị>;

VD: const maxN = 1000;

                  PI = 3.1416;

Khai báo biến:

Tất cả biến dùng trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình biết và xử lí. Biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm được gọi là biến đơn.

 1. Phần thân chương trình:

Dãy lệnh trong phạm vị được xác định bởi cặp dấu hiệu mở đầu và kết thúc tạo thành thân chương trình

VD:

Begin

[<dãy lệnh>]

End.

3.         ví dụ chương trình đơn giản:

VD: Đưa ra màn hình câu thông báo “xin chao cac ban!”. Ta viết chương trình trong pascal như sau:

Program vi_du;

Begin

Writeln(‘xin chao cac ban!’);

End.

Trong chương trình trên có khai báo tên chương trình: là vi_du

Phần thân chương trình chỉ có một câu lệnh là: writeln đưa thông báo ra màn hình.

VD:

Begin

Writeln(‘xin chao cac ban!’);

Writeln(‘moi cac ban lam quen voi pascal’);

End.

Chương trình này không có phần khai báo, phần thân chương trình đưa ra 2 câu thông báo ra màn hình

KL: dãy lệnh có thể 1 hoặc nhiều lệnh

Củng cố – dặn dò và ra bài tập về nhà:

Ø    Cần nắm rõ các cú pháp khai báo

Ø    Phân biệt phần thân chương trình: bởi dấu hiệu mở đầu (begin) và kết thúc (end.) trong ngôn ngữ lập trình pascal

Ø    Chuẩn bị trước bài 4, bài 5 và mục 1 của bài 6.

Ø    Bài tập:

 1. Uses crt;
 2. Const pi=3.14;
 3. Var s,r:real;
 4. Begin
 5. Write(‘nhap ban kinh la:’);
 6. Readln(r);
 7. S:=r*r*pi;
 8. Write(‘dien tich hinh tron la:’,s);
 9. Readln;
 10. End.

Hãy xác định các thành phần trong chương trình trên: phần khai báo, phần thân, dãy lệnh?

Hãy cho biết tên chuẩn, tên dành riêng trong chương trình trên?

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Trả lời

Previous post Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
Next post Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn