Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào / ra đơn giản

Read Time:2 Minute, 23 Second

1.  các thủ tục chuẩn vào / ra:

a)       Nhập dữ liệu từ bàn phím:

Cú pháp:

Read(<danh sách biến vào>);
Readln(<danh sách biến vào>);

Trong đó: danh sách biến vào là 1 hoặc nhiều biến (trừ biến kiểu boolean). Nếu nhiều biến thì cách nhau bởi dấu phẩy.

Chú ý : Khi nhập dữ liệu từ bàn phím READ và READLN có ý nghĩa như nhau, thường hay dùng READLN hơn. READLN luôn chờ gõ phím Enter.

Ví dụ: Xét chương trình sau:

Program VD;

Uses crt;

Var a, b, c : Integer;

Begin

Clrscr;

Write(‘Moi ban nhap 3 so:’);

Readln(a, b, c);

Write(‘Ban vua nhap vao 3 so:, a, b, c);

Readln;

End.

b)       Đưa dữ liệu ra màn hình:

Cú pháp:

write(<danh sách kết quả>);
writeln(<danh sách kết quả>);

Trong đó: danh sách kết quả có thể là biến đơn, biểu thức, hoặc hằng, hoặc tên hàm

Ví dụ:

          Write(a, b, c);

          Writeln(‘Gia tri cua N la : ’,N);

-Thủ tục Writeln sau khi đưa kết quả ra sẽ chuyển con trỏ màn hình xuống đầu dòng tiếp theo .

     Ngoài ra trong TP còn có qui cách đưa thông tin ra như sau :

Kết quả thực hiện với kiểu thực :<Độ rộng>:<Số chữ số thập phân>

Kết quả với kiểu khác: :<Độ rộng>

Ví dụ: Write(N : 8);

Writeln(‘X = ’,X:8:3);

2. soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh trương trình

Trong máy tính cần có các tệp sau: turbo.exe, turbo.tpl, graph.tpu, egavga.bgi,Turbo.tph

Soạn thảo: gõ nội dung chương trình gồm: phần khai báo và các lệnh trong phần thân. Khi lưu chương trình nhấn F2à nhập tênà Enter (phần mở rộng ngầm định là .pas)

Biên dịch chương trình: nhấn tổ hợp phím Alt+F9, nếu có lỗi cần chỉnh sửa, nếu không có lỗi chương trình xuất hiện bảng thông báo: Compile successful: press any key

Chạy chương trình: nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9

Đóng cửa sổ chương trình: Alt+F3

Thoát khỏi phần mềm: Alt+X

Củng cố – dặn dò:

Ø      Thực hiện các thủ tục vào/ ra đơn giản

Ø      Sử dụng các kiến thức đã học viết chương trình đơn giản.

Ø      Chuẩn bị BT và TH 1

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Trả lời

Previous post Bài 6: Phép toán – Biểu thức – Câu lệnh gán
Next post Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình