BÀI 2. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN

04/08/2021 admin 0

Các từ khoá là các từ dành riêng của Pascal mà người lập trình có thể sử dụng chúng trong chương trình để thiết kế chương trình. Không được dùng từ khoá để đặt cho các tên riêng như tên biến, tên kiểu, tên hàm…
Một số từ khoá của Pascal gồm: